เมนู

Total Telecommunication Solutions

เรามีความเชี่ยวชาญในทุกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การติดตั้งและการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายโทรคมนาคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ เราทำงานร่วมกับลูกค้าของเราเพื่อพัฒนาโซลูชันที่ดีที่สุดรองรับเครือข่ายสำหรับอนาคต และความต้องการด้าน Network Capacity และ Network Latency ของลูกค้า เรามีศูนย์บริการทั่วประเทศสำหรับการให้บริการบำรุงรักษาโครงข่ายโทรคมนาคมทั้ง Cell Site และ Optical Fiber Cable Network และเครือข่ายโทรคมนาคมอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการที่ระดับ SLAs ตามที่ลูกค้ากำหนด

กลับไปด้านบน