เมนู
Total Telecommunication Solutions
เรามีความเชี่ยวชาญในทุกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การติดตั้งและการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายโทรคมนาคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ เราทำงานร่วมกับลูกค้าของเราเพื่อพัฒนาโซลูชันที่ดีที่สุดรองรับเครือข่ายสำหรับอนาคต และความต้องการด้าน Network Capacity และ Network Latency ของลูกค้า เรามีศูนย์บริการทั่วประเทศสำหรับการให้บริการบำรุงรักษาโครงข่ายโทรคมนาคมทั้ง Cell Site และ Optical Fiber Cable Network และเครือข่ายโทรคมนาคมอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการที่ระดับ SLAs ตามที่ลูกค้ากำหนด
Smart Logistic Solutions
เราให้บริการออกแบบโซลูซันด้านการขนส่งครบวงจร เราช่วยบริหารจัดการงานระบบขนส่งและโลจิสติกส์ของลูกค้าให้สะดวกยิ่งขึ้น Customize Solution เฉพาะให้เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า โดย Integration โซลูชันเข้าด้วยกัน ผสานข้อมูลและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนให้ใช้งานง่ายขึ้น ช่วยลูกค้าวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำเพื่อง่ายต่อการวางแผนและตัดสินใจ ทั้งยังช่วยลดต้นทุนของธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบขนส่ง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของคุณ
Transportation Solutions
เราเป็นผู้ให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบระบบวิศวกรรมการขนส่ง จัดหาอุปกรณ์และโซลูชันระบบปฏิบัติการ ทดสอบและติดตั้งการเชื่อมต่อระบบ การซ่อมบำรุงรักษา ครอบคลุมถึงการจัดหาบุคลากรเพื่อดูแลด้านระบบปฏิบัติการต่างๆ ของระบบคมนาคมอัจฉริยะแบบครบวงจร ทั้งทางบกและทางอากาศ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าโดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อยกระดับด้านการคมนาคมของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น
Civil, Mechanical, Electrical Project Management
เรามีความพร้อมในการดำเนินงานด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมระบบเครื่องกลและระบบไฟฟ้าในการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการขยายตัวด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและเอกชน เราให้บริการภายใต้หลักการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ ส่งมอบงานที่มีคุณภาพได้ตามกรอบเวลา ด้วยคุณภาพงานที่มีมาตรฐาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารโครงการ
Alternative Energy Solutions
เราสร้างสรรค์นวัตกรรมโซลูชันระบบพลังงานทางเลือกใหม่หลากหลายรูปแบบ เป็นแนวทางการส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ นำโซลูชันพลังงานทางเลือกอันชาญฉลาดมาใช้ในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน คุ้มค่าในการลงทุน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน
Smart City & Smart Industrial Estate Solutions
เราให้บริการโซลูซันที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก นำ Big Data มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ รวมถึงวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ภายในพื้นที่เมือง และนิคมอุตสาหกรรม นำไปสู่การออกแบบระบบอัจฉริยะต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อัตโนมัติแบบเรียลไทม์
กลับไปด้านบน