เมนู

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy)

1. คุกกี้คืออะไร
คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือที่ท่านใช้เยี่ยมชมเว็บไซด์หรือแอพพลิเคชั่นของ บริษัทฯ ซึ่งคุกกี้ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งาน ในปัจจุบันของท่าน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดู หรืออ่านได้โดยเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

2. ระยะเวลาที่คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ
มีคุกกี้ 2 ประเภทที่ถูกจัดเก็บไว้คุกกี้แบบช่วงเวลา (Session Cookies) จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์คุกกี้ถาวร (Persistent Cookies) จะยังคงอยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่านจนกระทั่งหมดอายุหรือถูกลบทิ้ง คุกกี้ถาวรนี้สามารถเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นของท่านทำให้การเข้าใช้เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นครั้งต่อๆ ไปของท่านง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. ประโยชน์ของคุกกี้
คุกกี้จะบอกให้เราทราบว่าท่านเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเรา เพื่อที่เราจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น ที่ดีขึ้น และตรงกับความต้องการของท่านได้ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

4. การใช้งานคุกกี้
เรา (กลุ่มบริษัทเบญจจินดา) ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น เช่น พิกเซลแท็ก (Pixel-tags) เป็นต้น บนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเรา  ดังนั้น เบราว์เซอร์หรือแอพพลิเคชั่นใดก็ตามที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงบริการของเราจะได้รับคุกกี้ จากเราตามที่กล่าวไว้ในข้อ 1 นอกจากนั้น เรามีการใช้งานคุกกี้ร่วมกับเทคโนโลยีประเภทพิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีอื่น เพื่อทราบถึงรูปแบบการใช้ และประวัติการใช้งานเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม เราจะใช้งานคุกกี้ภายใต้รายละเอียดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก https://www.benchachinda.co.th/th/cookie

5. วิธีปิดการทำงานของคุกกี้
ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเราจำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชัน บางอย่าง หรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น

กลับไปด้านบน