เมนู

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (UTEL)

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ในฐานะผู้ให้คำปรึกษาและให้บริการด้านการออกแบบพัฒนาวางระบบโครงสร้างพื้นฐานที่หลากหลายแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสาร พลังงาน การขนส่ง และความปลอดภัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คนไทยได้รับการบริการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความแข็งแกร่ง เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติด้วยศูนย์บริการซึ่งมีอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศ UTEL ส่งมอบ Solution ที่ตอบโจทย์ Lifestyle และความต้องการของกลุ่มลูกค้าองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งยังเป็นแรงสำคัญในการผลักดัน การวางระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เมืองแห่งอนาคตของคนไทยที่เทคโนโลยี และนวัตกรรมจะผสานเป็นหนึ่งเดียวกับการใช้ชีวิต

 

PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

MEA

การไฟฟ้านครหลวง

NT

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

EXAT

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 

etc.

 

กลับไปด้านบน